Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

 

Nawigacja

Samorząd Uczniowski

O szkole

o szkole

O szkole

 

 

 

Nasza szkoła mieści się w miejscowości Mała Słońca, położonej na lewym brzegu Wisły, 9 km na południe od Tczewa.

 

 

 

 

 W roku szkolnym 2015/2016 kształci się u nas ponad stu uczniów:

*         przedszkole - 23 dzieci

*         klasa 0 - 22 uczniów

*         klasa I – 22 uczniów

*         klasa II – 25 uczniów

*         klasa III –15 uczniów

*         klasa IV – 17 uczniów

*         klasa V – 15 uczniów

*         klasa VI - 12 uczniów

Zgodnie ze swoim statutowym zadaniem, zapewniamy wszystkim uczniom wszechstronny rozwój. W siatce godzin lekcyjnych znajdują się zajęcia wyrównawcze i rozszerzające, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna. Nauczamy również dzieci z orzeczeniami PPP oraz w systemie nauczania indywidualnego.

Stwarzamy uczniom możliwość wyboru i dopasowania swoich uzdolnień i zainteresowań w zajęciach pozalekcyjnych (kółka: polonistyczne, redakcyjne, plastyczne, regionalne, ekologiczne, muzyczne, teatralne), prowadzone przez nauczycieli społecznie.

W trakcie całego roku szkolnego wdrażane są programy: wychowawczy i profilaktyczne, których treści realizowane są w różnych formach na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych oraz w ramach pracy świetlicy socjoterapeutycznej, działającej przy naszej szkole.

Uczniowie i rodzice chętnie angażują się w życie szkolne, czego dowodem jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, przy współpracy z Radą Rodziców.

Organizujemy wiele imprez, zgodnie z harmonogramem kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, tj.:

        

*         Ślubowanie klas I oraz Pożegnanie absolwentów;

*         Akademie z okazji świąt narodowych (Święto Odzyskania Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja);

*         Zabawa  i karnawałowa (dla uczniów i rodziców)

*         Mikołajki;

*         Wigilia szkolna;

*         Walentynki;

*    Pasowanie uczniów klasy I na czytelników

*         Imprezy ekologiczne (Sprzątanie Świata, Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi);

*         Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka;

*         Dzień Sportu;

*         Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

Nasi nauczyciele i uczniowie współpracują z różnymi placówkami: Urzędem Gminy w Subkowach, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Gminną, Policją, Strażą Pożarną, Bankiem Spółdzielczym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tczewie, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Schroniskiem dla zwierząt, Parafią Św. Stanisława Bpm w Subkowach, Parafią Św. Wojciecha w Gorzędzieju, Radami Sołeckimi.

W szkole organizowanych jest wiele konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, w których nasi uczniowie osiągają sukcesy.