Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

 

Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Lista nauczycieli

 
 
Magdalena  Aszyk MA
 
 
Anna Balcerzak-Cheda ABC
 
 
Wanda Chroboczek WC
 
 
Halina Huk - Kolega HH-K
 
 
Joanna Konowrocka JK
 
 
Paweł Krzyżelewski PK
 
 
Katarzyna Kulwińska KK
 
 
Marceli Kwiatek MK
 
 
Sławomira Kwiatek SK
 
 
Agnieszka Łosiak
 
 
Magdalena Masa MM
 
 
Żaneta Ostrowska ŻO
 
 
Aleksandra Sima AS
 
 
Maria Sinkiewicz MS
 
 
Ewelina Wicenbach EW
 
 
Danuta Wrzałkowska DW