Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

 

Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Nawigacja

  Lista nauczycieli

   
   
  Magdalena  Aszyk MA
   
   
  Anna Balcerzak-Cheda ABC
   
   
  Wanda Chroboczek WC
   
   
  Halina Huk - Kolega HH-K
   
   
  Joanna Konowrocka JK
   
   
  Paweł Krzyżelewski PK
   
   
  Katarzyna Kulwińska KK
   
   
  Marceli Kwiatek MK
   
   
  Sławomira Kwiatek SK
   
   
  Agnieszka Łosiak
   
   
  Magdalena Masa MM
   
   
  Żaneta Ostrowska ŻO
   
   
  Aleksandra Sima AS
   
   
  Maria Sinkiewicz MS
   
   
  Ewelina Wicenbach EW
   
   
  Danuta Wrzałkowska DW