Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

 

Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Nawigacja

  Protokół z posiedzenia przedstawicieli społeczności Szkoły Podstawowej w Małej Słońcy

  Protokol.pdf

  Glosowanie_na_patrona.doc

  Etapy procedury wyboru patrona SP w Małej Słońcy

   

  etap

  procedura

  uwagi

  pierwszy

  podjęcie decyzji o nadaniu imienia SP w Małej Słońcy

  społeczność szkolna

  drugi

  składanie propozycji kandydatów na patrona szkoły

  cała społeczność obwodu  szkoły

  trzeci

  przedstawienie życiorysów podanych kandydatów

  publikacja na stronie szkolnej

  czwarty

  wybory bezpośrednie z listy wcześniej podanych kandydatów

  uczniowie szkoły klas I-VI w roku szkolnym 2014/2015, rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów , pracownicy ZKPiP

  piąty

  wybór patrona i przekazanie wniosku do Rady Gminy Subkowy

  komisja trzyosobowa w składzie: przedstawiciel SU, przedstawiciel RR, przedstawiciel RP.

  szósty

  nadanie imienia (patrona szkoły) przez RG Subkowy

  RG Subkowy

  siódmy

  oficjalna uroczystość szkolna nadania imienia i wręczenia sztandaru.

   

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zakończył się pierwszy etap wyboru patrona naszej szkoły. Zgłoszono naspujących kandydatów:

   

  1. WOŚP

  2. Jan Paweł II

  3. Jan Matejko

  4. Irena Sendlerowa

  5. Adam Mickiewicz

  6. Roman Landowski

  7. Kazimierz Deyna

  8. Maciej Płażyński

  9. Św. Wojciecha

  10. Kazimierz Wielki

  11. Mikołaj Rej

  12. Fryderyk Chopin

   

  ŻYCIORYSY KANDYDATÓW NA PATRONA SZKOŁY

  1.WOSP.doc

  2.Jan_Pawel_II.doc

  3.Jan_Matejko.doc

  4.Irena_Sendlerowa.doc

  5.Adam_Mickiewicz.doc

  6.Roman_Landowski.doc

  7.Kazimierz_Deyna.doc

  8.Maciej_Plazynski.doc

  9.Sw._Wojciech.doc

  10.Kazimierz_Wielki.doc

  11.Mikolaj_Rej.doc

  12.Fryderyk_Chopin.doc

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  KANDYDAT_NA_PATRONA.doc

  Procedura_nadania_imienia.doc