Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

 

Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Protokół z posiedzenia przedstawicieli społeczności Szkoły Podstawowej w Małej Słońcy

Protokol.pdf

Glosowanie_na_patrona.doc

Etapy procedury wyboru patrona SP w Małej Słońcy

 

etap

procedura

uwagi

pierwszy

podjęcie decyzji o nadaniu imienia SP w Małej Słońcy

społeczność szkolna

drugi

składanie propozycji kandydatów na patrona szkoły

cała społeczność obwodu  szkoły

trzeci

przedstawienie życiorysów podanych kandydatów

publikacja na stronie szkolnej

czwarty

wybory bezpośrednie z listy wcześniej podanych kandydatów

uczniowie szkoły klas I-VI w roku szkolnym 2014/2015, rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów , pracownicy ZKPiP

piąty

wybór patrona i przekazanie wniosku do Rady Gminy Subkowy

komisja trzyosobowa w składzie: przedstawiciel SU, przedstawiciel RR, przedstawiciel RP.

szósty

nadanie imienia (patrona szkoły) przez RG Subkowy

RG Subkowy

siódmy

oficjalna uroczystość szkolna nadania imienia i wręczenia sztandaru.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończył się pierwszy etap wyboru patrona naszej szkoły. Zgłoszono naspujących kandydatów:

 

1. WOŚP

2. Jan Paweł II

3. Jan Matejko

4. Irena Sendlerowa

5. Adam Mickiewicz

6. Roman Landowski

7. Kazimierz Deyna

8. Maciej Płażyński

9. Św. Wojciecha

10. Kazimierz Wielki

11. Mikołaj Rej

12. Fryderyk Chopin

 

ŻYCIORYSY KANDYDATÓW NA PATRONA SZKOŁY

1.WOSP.doc

2.Jan_Pawel_II.doc

3.Jan_Matejko.doc

4.Irena_Sendlerowa.doc

5.Adam_Mickiewicz.doc

6.Roman_Landowski.doc

7.Kazimierz_Deyna.doc

8.Maciej_Plazynski.doc

9.Sw._Wojciech.doc

10.Kazimierz_Wielki.doc

11.Mikolaj_Rej.doc

12.Fryderyk_Chopin.doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KANDYDAT_NA_PATRONA.doc

Procedura_nadania_imienia.doc